Het Opvanghuis Brussel maakt deel uit van een strategie om LGBTQI-fobie te bestrijden en bewust te maken. Ondanks de aanzienlijke maatschappelijke verbeteringen van de laatste jaren, blijft dit soort discriminatie bestaan, zowel in België als elders, en blijft het de slachtoffers ervan confronteren met afwijzing en isolement, in het bijzonder de jongeren met wie de familie besluit de banden te verbreken als gevolg van hun coming-out.

In navolging van de Franse organisatie Le Refuge biedt Het Opvanghuis Brussel daarom tijdelijke huisvesting en volledige multidisciplinaire ondersteuning aan LGBTQI+ jongeren die na hun vlucht uit de gezinswoning of na hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te zijn uitgezet aan hun lot worden overgelaten. Hoewel we ons vooral richten op jongeren van 18 tot 25 jaar in het Brussels Gewest, zijn we flexibel en evalueren we altijd de oproepen tot hulp die we van geval tot geval ontvangen.

Op dit moment kunnen we tot vijftien jongeren tegelijk opvangen. Gezien de vraag, die toeneemt naarmate de vereniging zichtbaarder wordt, is het onze ambitie om nieuwe accommodaties te blijven openen, om zo goed en zo snel mogelijk in te spelen op de huidige behoefte in België.

Naast transitaccommodatie bieden we een gepersonaliseerde opvolging voor elk van de jongeren die we opnemen in verschillende domeinen: opvolging van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale ondersteuning, juridische en administratieve ondersteuning, hulp bij het vinden van werk en huisvesting, organisatie van sportieve en sociaal-culturele activiteiten.

In het algemeen hopen we dat Het Opvanghuis een toevluchtsoord wordt waar jongeren zich gesteund, gehoord en begeleid voelen. Aan de ene kant willen we hun gevoel van isolement wegnemen, aan de andere kant willen we hen begeleiden op de weg naar autonomie door zich aan te passen aan de verwachtingen van iedereen en ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met al hun behoeften.

Wilt u ons helpen om meer jongeren in nood te ondersteunen? Ontdek de verschillende manieren om ons te ondersteunen.

Een van onze belangrijkste doelstellingen is ook de bewustmaking van het grote publiek. Daarom brengen we onze boodschap over aan verschillende politieke en institutionele niveaus: gemeenten, gewesten, gemeenschappen, de federale staat en de Europese Unie.

Daarnaast nemen onze vrijwilligers regelmatig deel aan evenementen, al dan niet gericht op de LGBTQI+ kwestie, om het bewustzijn van de missie van de vereniging te vergroten. Deze uitwisselingen stellen ons in staat ons eraan te herinneren dat LGBTQI-fobie nog steeds een actueel probleem is en dat we ons moeten verenigen om er voor eens en voor altijd een einde aan te maken.