In 2011, met de steun van de toenmalige minister van Gelijke Kansen, de heer Bruno De Lille, en met de hulp van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF), de vzw ACS (actief ter verdediging van de mensenrechten in Afrika en in de Europese Unie) besluit een reeks werkvergaderingen te organiseren en diepgaand onderzoek te doen naar de sociale inclusie van jonge LGBT-ers die immigranten zijn of van migratie afkomst in de regio Brussel.

Dit onderzoek toont aan dat het meer dan noodzakelijk is om op te treden voor de sociale inclusie van jonge LGBT-ers in Brussel, ongeacht of ze allochtoon zijn of een migratie achtergrond hebben. Dit is met name het geval voor veel jonge mensen die afwijzing en uitsluiting van het ouderlijk huis ervaren vanwege hun seksuele geaardheid of geslachtsuitdrukking. Het probleem is reëel, maar afgezien van een paar particuliere initiatieven gebaseerd op een informeel netwerk van solidariteit, is er geen oplossing om het effectief op te lossen. De vzw ACP had vervolgens het idee – zeer breed gedragen – om een ​​structuur op te zetten die is ontworpen om deze jonge slachtoffers van LGBT-fobieën waardig te huisvesten. Noch de overheid, noch andere verenigingen nemen hiervoor initiatief.

In 2017, onder impuls van de heer Ali Deberkale, president van Midnimo vzw (verantwoordelijk voor het verdedigen van de rechten van LGBT-mensen in Afrika en binnen de Europese Unie), komt het project om een ​​LGBT Refuge te creëren in Brussel eindelijk tot stand. Midnimo verfrist het contact met de Franse organisatie Le Refuge die het initiatief verwelkomt en steunt. In november 2017 verleent de Stad Brussel zijn eerste financiering aan het project en is het begin van een groot avontuur. Op 18 mei 2018, aan de vooravond van de Belgian Pride 2018, wordt het project aangekondigd op een persconferentie in het Stadhuis van Brussel.