Een verenigd team dat openstaat voor iedereen

 

Ons team bestaat uit een vijftiental vrijwilligers van alle achtergronden, leeftijden en vaardigheden, maar ook uit een sociaale coördinatrice en een voorzitter die toezicht houden op ons werk.

De medewerkers

De vrijwilligers

Ze hebben ons geholpen